Jestem absolwentem Wydziału Historycznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego na kierunku Historyczno-Archiwistyka. Przez 13 lat pracowałem w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi.
W ramach rozprawy doktorskiej prowadzę badania dotyczące prozopografii samorządu szlacheckiego (stanowiska gubernialnych i powiatowych marszałków szlachty) w guberniach białorusko-litewskich (1778–1918).

Wolny czas spędzam prowadząc prywatne badania genealogiczne i na spacerach, oddychając świeżym powietrzem.

Yury Snapkouski

Historia

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne