Jestem absolwentem jednolitych studiów magisterskich o kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, specjalność: Technologia Mleczarska na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W swojej pracy magisterskiej, realizowanej w 2009 roku, zajmowałem się badaniem możliwości pozyskiwania hydrolizatów o właściwościach przeciwnadciśnieniowych, opioidowych i immunomodulacyjnych z białek serwatkowych. Badania do pracy dysertacyjnej pt. „Ocena możliwości biokontroli wzrostu patogenu Listeria monocytogenes w fermentowanych produktach mleczarskich wzbogaconych w retentat uzyskany w wyniku mikrofiltracji maślanki” realizuję w Katedrze Mleczarstwa i Zarzadzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności. Celem badań jest ocena stopnia inhibicji wzrostu patogenu Listeria monocytogenes w mleczarskich produktach fermentowanych w wyniku dodatku szczepu probiotycznego (LA-5, Chr. Hansen) oraz modyfikacji ich składu chemicznego poprzez dodatek retentatu po mikrofiltracji maślanki.

Interesuje się teatrem amatorskim, muzyką oraz jestem miłośnikiem zwierząt. Lubię też pomagać osobom potrzebującym czego wynikiem jest działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu. Naukę w Szkole Doktorskiej podjąłem ponieważ uwielbiam poszerzać swą wiedzę w myśl słów Marii Skłodowskiej-Curie: „Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”.

Piotr Śmigiel

Technologia żywności i żywienia

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne