Jestem absolwentką kierunku biotechnologia Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W swojej pracy naukowej skupiam się na zbadaniu możliwości rozrodu klonalnego lub płciowego niewielkich modelowych ryb należących do rodzaju Cobitis. Ryby te tworzą naturalne poliploidalne mieszańce i ich sposób rozrodu oraz żywotność potomstwa zależeć może od składu genomowego rodziców i temperatury wody podczas rozwoju.

Wolny czas spędzam aktywnie, spacerując i trenując z moim psem.

Sara Felińska

Nauki Biologiczne

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne