Jestem absolwentem Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyłem studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn. W ramach pracy doktorskiej zajmuję się badaniem właściwości tribologicznych warstw wierzchnich części odziaływujących w środowiskach glebowych z zawartością wodoru.

Marcin Kowalewski

inżynieria mechaniczna

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne