Opracowanie technologii wzbogacania wyrobów cukierniczych w naturalne lipofilne związki bioaktywne (tokoferole, fitosterole, kwasy omega-3). Celem projektu realizowanego w ramach  „Doktoratu wdrożeniowego” jest opracowanie technologii wzbogacania wybranych wyrobów cukierniczych w lipofilne związki bioaktywne takie jak tokoferole, fitosterole i kwasy tłuszczowe omega-3. Zaplanowane badania ukierunkowane są na wybór naturalnych źródeł tych związków, oraz ustalenie etapu i formy ich dodawania podczas procesu produkcji wyrobów cukierniczych. W ramach projektu testowane będą: efektywność izolowania lipofilnych związków z różnych surowców; straty związków lipofilnych w procesach technologicznych; możliwości poprawy stabilności związków lipofilnych poprzez kapsułkowanie lub dodatek przeciwutleniaczy pomocniczych; wpływ dodatku związków lipofilnych na cechy sensoryczne wyrobów; straty związków lipofilnych podczas przechowywania wyrobów. Wdrożenie w fabryce cukierniczej opracowanych rozwiązań umożliwi wyprodukowanie innowacyjnych wyrobów o właściwościach prozdrowotnych, w których zawartość dodanych lipofilnych związków bioaktywnych będzie stabilna podczas przechowywania.

Patrycja Topka

Technologia żywności i żywienia

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne