Jestem absolwentką biotechnologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedmiotem moich badań naukowych będzie określenie wpływu antydepresantów na parametry fizjologiczne i biochemiczne roślin wodnych. Od roku 2020 znacznie wzrosło zużycie leków przeciwdepresyjnych. Zanieczyszczenie środowiska tymi farmaceutykami jest nowym, słabo poznanym zagadnieniem. Moim zadaniem będzie zbadanie zmian zachodzących w roślinach traktowanych różnymi stężeniami antydepresantów.


Marta Wierzbicka

Nauki biologiczne

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne