Jestem tegoroczną absolwentką kierunku lekarskiego oraz studentką Szkoły Doktorskiej UWM w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w Olsztynie. Moje zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na chorobach skórnych o podłożu autoimmunologicznym. Prowadzone przeze mnie w ramach rozprawy doktorskiej badania będą opierać się na analizie zachodzących pod wpływem leczenia zmian wśród komórek TRM oraz wydzielanych przez nie cytokin u pacjentów z bielactwem.

Alicja Frączek

Nauki medyczne

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne