Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie przez pięć lat studiowałam na Wydziale Humanistycznym. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na historii starożytnej, w szczególności na czasach Aleksandra Wielkiego i wczesnym okresie hellenistycznym. Obok studiów nad klasycznymi dziełami historyków antycznych w swoich badaniach odwołuję się do poetyckiej reprezentacji sfery kultury, zwłaszcza greckiej mitologii. Przygotowywana przeze mnie rozprawa doktorska będzie próbą wieloaspektowego spojrzenia na kwestie feminizacji i maskulinizacji wizerunku Aleksandra Wielkiego.

W wolnym czasie poświęcam się nauce języków antycznych.

Klaudia Oczachowska

Historia

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne