Jestem absolwentem Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyłem studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku mechatronika. Celem moich badań jest ocena możliwości wykorzystania układów sensorycznych opartych o integrację technologii MEMS i specjalizowanych kontrolerów DSP jako urządzeń brzegowych w zastosowaniach diagnostyki
wibroakustycznej obiektów technicznych.

Jakub Banach

inżynieria mechaniczna

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne