Jestem absolwentką kierunku biotechnologia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz mikrobiologii Uniwersyetetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem moich badań są patogeny alarmowe oraz geny antybiotykooporności występujące w ściekach szpitalnych. Monitorowanie ilości bakterii opornych na antybiotyki (ARB) oraz transferu genów antybiotykooporności (ARGs) pozwoli na oszacowanie skali wydostawania się ich z różnych ośrodków medycznych i rozprzestrzeniania pośród różnych mikroorganiznów w środowisku.

W wolnym czasie pasjonuje się płetwonurkowaniem oraz szeroko pojętą turystyką. Jestem również koneserem dobrego kina, muzyki oraz różnego rodzaju gier.

Magdalena Męcik

Nauki Biologiczne

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne