Jestem absolwentką kierunku filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W czasie nauki w Szkole Doktorskiej realizować będę projekt, do którego głównych celów można zaliczyć: stworzenie definicji pojęcia „finezja językowa”, sprawdzenie, jak termin ten funkcjonuje w dyskursie oraz udowodnienie, że finezja jest złożoną kategorią stylistyczną.

W wolnym czasie oddaję się swojej introligatorskiej pasji, czytam i oglądam seriale.

Milena Głażewska

Językoznawstwo

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne