Jak napisał George Bernard Shaw „Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia”. Jako absolwent studiów magisterskich kierunku gastronomia – sztuka kulinarna na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach prowadzonych badań potwierdziłem korzystny wpływ niskotemperaturowej obróbki termicznej (sous vide) na jakość potraw z drobiu. Celem badań zaplanowanych w ramach Szkoły Doktorskiej jest ocena bezpieczeństwa mikrobiologicznego potraw przygotowanych metodą sous vide. W pracy planuję także ocenę spełnienia wymagań GMP/GHP oraz poziomu wdrażania systemu HACCP w placówkach gastronomicznych stosujących metodę sous vide.

W wolnym czasie z przerażeniem czytam kryminały przy akompaniamencie ukochanych mruczących kotów. Interesują mnie nowinki kulinarne jak i technologiczne.

Szymon Andrzejewski

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne