Jestem absolwentem studiów inżynierskich oraz magisterskich na kierunku ochrona środowiska (specjalności kolejno: kształtowanie środowiska, ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych). Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej oraz studia Executive Master of Business Administration, uzyskując tytuł MBA. Obecnie pracuję w zespole zajmującym się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko, a także jestem Rzecznikiem Młodzieżowej Rady Klimatycznej działającej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. W ramach pracy doktorskiej chcę określić potencjał plonu (kwiatostany, nasiona, biomasa) wybranych odmian konopi włóknistej Cannabis sativa subsp. sativa, uprawianych w warunkach Polski północno-wschodniej, w aspekcie wielokierunkowego wykorzystania, w tym do celów przemysłowych i bioenergetycznych. Praca realizowana jest w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

Paweł Dudziec

Rolnictwo i ogrodnictwo

Doktoranci 2022

Technologia żywności i żywienia

inżynieria mechaniczna

Rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki Biologiczne

Weterynaria

Nauki medyczne

Językoznawstwo

 Nauki medyczne

Inżynieria Mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki Biologiczne

Weterynaria

językoznawstwo

Technologia żywności i żywienia

Pedagogika

Technologia Żywności i Żywienia

nauki biologiczne

językoznawstwo

inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki prawne

Nauki Biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Nauki Medyczne

Nauki Biologiczne