Aktualności

Kształcenie w szkole doktorskiej UWM w Olsztynie umożliwia doktorantom zdobywanie umiejętności, które będą im potrzebne zarówno podczas badań jak i w dalszej karierze naukowej po obronie pracy doktorskiej.

Doktorat w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie? Oczywiście!

Prof. dr hab. Paweł Brzuzan Dyrektor Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie

Czy masz tytuł magistra lub już wybitne osiągnięcia naukowe i chcesz dalej rozwijać swoje zainteresowania badawcze? Czy lubisz urozmaiconą pracę z szansą prowadzenia badań i nauczania?


Jeżeli czujesz, że jesteś gotowy na doktorat, myślę, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie to naprawdę dobre miejsce dla Ciebie!

Doktorat daje możliwość pracy w środowisku akademickim i prowadzenia intrygujących badań w dziedzinie, która Ciebie interesuje. Co więcej, jako uczestnik szkoły doktorskiej otrzymasz stypendium.

Kształcenie w szkole doktorskiej UWM w Olsztynie umożliwia doktorantom zdobywanie umiejętności, które będą im potrzebne zarówno podczas badań jak i w dalszej karierze naukowej po obronie pracy doktorskiej.

Jak mija dzień pracy doktoranta?

Jako doktoranci będziecie pracować w środowisku zaangażowanych pracowników naukowych. Stopniowo przyzwyczaicie się do nowych warunków (życia wśród naukowców 😊), poznacie świat Uniwersytetu z drugiej strony. Będziecie mogli decydować o swoim harmonogramie pracy, o ile nie będziecie uczestniczyć w kursach doktoranckich, nauczaniu, konferencjach lub zadaniach w projekcie. Będziecie mogli wyjechać za granicę na staże badawcze, wzięć udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, gdzie spotkacie zapalonych badaczy z Waszych dziedzin.

Zmotywowani? Umiejętności, które pomogą Wam się rozwijać.

Aby odnieść sukces jako doktoranci, musicie być zorganizowani i podejmować inicjatywy, zobaczyć i docenić wartość pracy zespołowej. To są Wasze mega atuty 😀.

Macie prawa.

Jako doktoranci otrzymujecie wynagrodzenie. Jeżeli zostaniecie rodzicami lub doświadczycie osobistych trudności w swoim życiu, macie prawo do wzięcia urlopu. Przysługuje Wam też prawo do przerw wypoczynkowych.

W pierwszym roku do naszej Szkoły Doktorskiej zrekrutowaliśmy 28 osób. Są to reprezentanci sześciu dziedzin i jedenastu dyscyplin naukowych! Tak, nasza szkoła kształci multidyscyplinarnie. Mamy doktorantów reprezentujących tak odległe dziedziny jak nauki humanistyczne, prawne, jak również techniczne i medyczne.

A teraz czekamy na Ciebie!

Three Minute Thesis

Zawody Three Minute Thesis (3MT) odbywają się co roku w ponad 200 uniwersytetach na całym świecie. Uczestnikami konkursu są doktoranci, którzy prezentują wyniki swoich badań w zaledwie 180 sekund. Prezentacja musi być interesująca, angażować publikę i być zrozumiała dla wszystkich. To ćwiczenie rozwija umiejętności prezentacji, komunikacji oraz angażuje do naukowego współzawodnictwa oraz lepszej prezentacji wyników swoich badań.

Prezentacja pracy doktorskiej zawierającej 80,000 słów zajmuje 9 godzin. Oni mają na to… 3 minuty.

UWM ENG