Grant na walkę z mikroplastikiem

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia stypendiów DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Jednym z trzech tegorocznych laureatów był Pan Piotr Jachimowicz, który w bieżącym roku akademickim rozpoczął studia doktoranckie w dyscyplinie inżynierii środowiska, górnictwa oraz energetyki w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska. Program stypendialny DBU Dowiedz się więcej…

Rada naukowa szkoły doktorskiej UWM w Olsztynie powołana!

Rada naukowa szkoły doktorskiej UWM w Olsztynie powołana! Decyzją nr 183 Rektora UWM w Olsztynie, 31 października br. powołano Radę Naukową Szkoły Doktorskiej UWM. Od niej zależy kształt szkoły, opracowanie jej programów, regulaminów, zatwierdzanie indywidualnego planu badawczego doktoranta, zawierającego w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej a także określenie zasad oceny Dowiedz się więcej…