W dniu 12 grudnia 2019 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia stypendiów DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Jednym z trzech tegorocznych laureatów był Pan Piotr Jachimowicz, który w bieżącym roku akademickim rozpoczął studia doktoranckie w dyscyplinie inżynierii środowiska, górnictwa oraz energetyki w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska.

Program stypendialny DBU umożliwia zrealizowanie stażu zawodowego bądź naukowego w wybranej jednostce w Niemczech. Jednym z celów programu jest profesjonalne, zawodowe kształcenie przyszłych kadr ochrony środowiska. Każdego roku w ramach tego stypendium wybieranych jest około 60 stypendystów z Europy Wschodniej i Centralnej. Ponadto, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Podczas stypendium kandydat zrealizuje napisany przez siebie projekt, który porusza ważny temat z zakresu ochrony środowiska w ojczystym kraju lub Niemczech.

Pan Piotr Jachimowicz będzie realizował projekt naukowy dotyczący usunięcia mikroplastiku w oczyszczalni ścieków w technologii tlenowego osadu granulowanego. Będzie to tym samym jedno z pierwszych tego typu badań w Europie. Swój pobyt badawczy laureat odbędzie w Leibniz Institute for Polymer Research w Dreźnie. Doktorant zostanie włączony w pracę zespołu Dr Dietera Fischer, który posiada wieloletnie doświadczenie w detekcji mikroplastiku w wodzie, ściekach oraz osadach. Jak mówi sam laureat nagrody pobyt badawczy w wyżej wymienionym instytucie traktuje jako wstęp do długofalowej współpracy.