Anaerobic digestion for biowaste management

19 maja br. odbędą się wykłady otwarte pt.  „Anaerobic digestion for biowaste management – Fermentacja beztlenowa w gospodarce bioodpadami”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Profesor Shubiao Wu z Uniwersytetu w Aarhus w Danii. Prof. Shubiao Wu jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się problematyką oczyszczania ścieków i gospodarką odpadami. Jest autorem/współautorem ponad 130 publikacji oraz 3 książek z zakresu inżynierii środowiska. Według Google Scholar, jego indeks Hirscha wynosi 35 a liczba cytowań przekracza 4200.

Wykłady podzielone zostaną na 2 części. Pierwsza cześć cyklu odbędzie się w godzinach: 9.00 – 11.15 Druga część cyklu odbędzie się w godzinach: 12.00 – 14.15.  Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

Jeżeli jeszcze nie dołączyli Państwo do tego zespołu w ramach wcześniejszych wykładów, to proszę dołączyć do niego za pomocą kodu. KOD ZESPOŁU: ihikmih

Wykłady są organizowane w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” – Moduł 1.

Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gorąco zapraszam,

Paweł Brzuzan