Zastosowanie metod in-situ w remediacji czyli oczyszczanie gruntu i wody na miejscu

20 maja br. o godz. 13:00 (MS Teams) )odbędzie się wykład otwarty pt.  Zastosowanie metod in-situ w remediacji czyli oczyszczanie gruntu i wody na miejscu. Wykład poprowadzi dr inż. Sylwia Janiszewska, Kierownik działu Remediacji / Remediation Department Manager.

Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, absolwentka ochrony środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz technologii chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Kierownik działu remediacji w firmie Remea sp. z o.o. Specjalizuje się w remediacji środowiska gruntowo-wodnego, oczyszczaniem, badaniem gruntu i wód gruntowych. Projektuje oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania systemów technologicznych oczyszczania ścieków, wód gruntowych oraz gruntu. Nadzoruje prace na budowach w firmie Remea Sp. z o.o. pod względem prac remediacyjnych. W latach 2011-2015 asystentka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Autorka oraz współautorka około 18 publikacji naukowych, w tym artykułu z listy filadelfijskiej. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek założyciel Stowarzyszenia Instytutu Terenów Zanieczyszczonych.

Nie tylko specjalistów, ale wszystkich chętnych by dowiedzieć się co to jest remediacja, jakie są tanie metody oczyszczania gruntu z metali i substancji ropopochodnych i jak wygląda gospodarka odpadami,  

gorąco zapraszam,

Paweł Brzuzan

>> Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania