Activation and regulation of innate immune responses within the lungs – novel mechanisms

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zainicjował serię Seminariów naukowych pod nazwą OL-PAN, które będą wygłaszane przez wybitnych polskich oraz zagranicznych naukowców. Ideą jest zapoznanie się z tematyką badań prowadzonych w innych ośrodkach, zaznajomienie się z nowatorską metodyką prowadzonych tam prac/analiz, nawiązanie bezpośrednich kontaktów umożliwiających współpracę naukową, jak również stworzenie młodym  pracownikom nauki (doktorantom/postdokom) szansy ubiegania się o staże/pracę w innych jednostkach.

Seminaria będą odbywały się w sposób cykliczny: 1 raz w miesiącu, zawsze w piątki. Informację o zaproszonym Wykładowcy, tytule wykładu ,dokładnej dacie oraz godzinie będą przesyłane do Państwa z wyprzedzeniem niosąc ze sobą prośbę o poinformowanie o tym wydarzeniu doktorantów.

Forma seminariów: platforma ZOOM.

W najbliższy piątek 26.02.2021 r. o godz. 9.00 na platformie Zoom odbędzie się Seminarium OL-PAN, na którym dr hab. Andrzeja Eljaszewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wygłosi wykład pt.:

 Activation and regulation of innate immune responses within the lungs – novel mechanisms

 Więcej informacji związanych z drem Eljaszewiczem można znaleźć na stronie: http://pan.olsztyn.pl/dzialalnosc-naukowa/seminaria/

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/97437922975?pwd=MVB1eFkxTlVsNEo1TG9ES3ZuL1VSUT09

Hasło: PAN

Ponadto,

planowane są spotkania  dr. hab. Andrzejem Eljaszewiczem:

(a)   spotkanie nieformalne z liderami grup badawczych (10.00-10.30);

(b)   spotkanie nieformalne z młodymi pracownikami nauki oraz doktorantami (10.30-11.00)

Osoby chętne to wzięcia udziału w w/w spotkaniach po seminarium proszone są o zgłaszanie się do organizatorów Seminariów OL-PAN do dnia 24.02. 2021r. do godz. 10.00 na adres:  j.bukowska@ pan.olsztyn.pl