Od wielu lat kształcę się z zakresu szeroko rozumianej Technologii Żywności, a moim głównym zainteresowaniem są nauki o mięsie.

Rozpoczęcie doktoratu pozwoli mi na zgłębianie wiedzy na temat mięsa organicznego. W ramach badań głównie zajmować się będę zmianami technologicznymi zachodzącymi w wieprzowinie organicznej przechowywanej w modyfikowanych warunkach. Dodatkowo skupię się na opracowaniu metod ograniczających zmiany barwy mięsa i przedłużających jego trwałość, wykorzystując między innymi naturalne olejki eteryczne.

W wolnym czasie lubię poeksperymentować w kuchni, dzieląc się tym z przyjaciółmi. Poza tym skupiam się na doskonaleniu umiejętności, rozwijaniu sprawności i poprawianiu ogólnej wydolności grając w hokej podwodny. 

Weronika Zduńczyk

Technologia Żywności i Żywienia

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne