Ukończyłam studia na kierunku Zootechnika. Obecnie zajmuję się badaniami dotyczącymi różnych metod przechowywania plemników najądrzowych na ich właściwości biologiczne.
Mój wolny czas spędzam z końmi, które są moją największą pasją. Oprócz tego lubię czytać, a także jestem kibicem polskiej piłki siatkowej.

Nicoletta Magdalena Neuman

Zootechnika i Rybactwo

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne