Przedmiotem mojej pracy doktorskiej są środki kontrastujące nowej generacji do Jądrowego Rezonansu Magnetycznego. W badaniach skupiać się będę na zależnościach występujących pomiędzy właściwościami molekularnymi i kontrastującymi. Badania te są istotne dla rozwoju metod diagnostycznych w medycynie.

W wolnym czasie lubuję się w czytaniu dobrych książek.

Aleksandra Stankiewicz

NAUKI BIOLOGICZNE

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne