Zajmuję się badaniem dynamiki wody w biomateriałach używanych w medycynie regeneracyjnej i kosmetologii. Aby biomateriały, które mogłyby znaleźć potencjalne zastosowanie w przemyśle medycznym, zostały wprowadzone do masowej produkcji i powszechnego użytku, należy najpierw upewnić się, że działają, jak należy. W przypadku tego typu surowców (np. hydrożeli) najważniejsze jest, aby dynamika absorbowanej przez nie wody zachowywała się w ściśle określony sposób. By to zbadać będę opierał się w głównej mierze na technice Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (Nuclear Magnetic Resonance- NMR)

Maciej Osuch

Nauki biologiczne

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne