Tematyka moich badań naukowych związana jest z molekularnymi mechanizmami dynamiki i zamarzania wody w tkankach roślinnych w warunkach niskich temperatur i związanej z tym dehydratacji. Zrozumienie czynników wspomagających przeżywalność roślin w warunkach ekstremalnego nawodnienia ma ogromne znaczenie w kontekście globalnego ocieplenia oraz braku wody; natomiast możliwość utrzymania tkanek w stanie zamrożonym, a następnie przywrócenie ich do stanu funkcjonalnego bez uszkodzenia ma istotne znaczenie dla medycyny. Moje zainteresowania naukowe opierają się na stworzeniu układu modelowego imitującego w sposób satysfakcjonujący tkanki roślinne.

Sylwia Lotarska

Nauki biologiczne

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne