W związku z moimi zainteresowaniami dotyczącymi biologii rozrodu,
pracuję nad wpływem pola elektromagnetycznego na epigenetyczną regulację
ekspresji genów  w endometrium w okresie wczesnej ciąży. W wolnym czasie
zajmuję się behawioryzmem koni, fotografią natury oraz moim zwierzakiem
– fretką.

Paweł Wydorski

Nauki Biologiczne

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne