Moje zainteresowania naukowe skupiają się na określaniu występowania chorobotwórczych patogenów w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mleka i produktów mleczarskich.

Ważnym aspektem naukowym dla mnie są również szeroko pojęte zagadnienia związane z bezpieczeństwem mikrobiologicznym żywności, a także te związane z wytwarzaniem żywności, z zastosowaniem nowych technologii.

W ramach prowadzonych badań naukowych będę oceniał wpływ warunków stresowych (wywołanych technologią HPP), na stan fizjologiczny, zmiany genomu oraz ekspresję genów antybiotykooporności i genów wirulencji u chorobotwórczych psychrotrofów i bakterii oportunistycznych. Określać
będę także zdolność komórek bakteryjnych do przejścia w stan VBNC (Viable but Not Culturable).

W czasie wolnym interesuje się nowymi technologiami. Uwielbiam
literaturę fantasy, a także filmy i seriale SF. Jeżdżę także na rolkach.

Patryk Wiśniewski

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne