Realizuję doktorat wdrożeniowy, dzięki czemu mogę jednocześnie pracować oraz realizować badania naukowe. We współpracy z Gospodarstwem Pasiecznym Halina Buchalik, gdzie pracuję realizujemy badania, których celem jest opracowanie technologii produkcji mieszanek miodowych oraz ocena składu chemicznego, cech sensorycznych i trwałości przechowalniczej gotowego produktu.

Zainteresowanie: monarchie europejskie

Olga Mierzejewska

zootechnika i rybactwo

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne