Jestem absolwentką Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W toku mojego nauczania uzyskałam tytuł inż. Ochrony Środowiska oraz mgr inż. Rolnictwa na specjalności Ochrona roślin. Od początku mojej przygody ze studiami zainteresowałam się Entomologią i wstąpiłam do Studenckiego Koła Naukowego Entomologów „PASIKONIK”, którego aktualnie jestem przewodniczącą i w którym mogłam się realizować poprzez robienie ciekawych badań dotyczących owadów oraz udział w wielu konferencjach, warsztatach, czy konkursach. Jednym z moich większych sukcesów jest zdobycie nagrody w konkursie na najlepsze projekty studenckie „POTENCJOmetr” z 2018 roku oraz dwukrotne uzyskanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów.
W swoich badaniach zajmuję się zagadnieniem dotyczącym Wybranych właściwości chemicznych ziarniaków zbóż wpływających na aktywność enzymatyczną mikrobiomu i metatranskryptomu kapturnika zbożowca i wołka ryżowego.
Zespół naukowców z którym mam przyjemność pracować i go współtworzyć, jako jeden z pierwszych na świecie scharakteryzował strukturę społeczności mikroorganizmów współżyjących z układem pokarmowym owadów mącznika młynarka (Tenebrio molitor) oraz opisał procesy odpowiadające za homeostazę w jelitach larw i degradację odpadów w układzie pokarmowym tych owadów.

W wolnym czasie lubuję się w czytaniu dobrych książek.

Kosewska Olga

ROLNICTWO I OGRODNICTWO

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne