Jako doktorantka w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt na Wydziale Biologii i Biotechnologii wraz z zespołem koncentruje się na fizjologii rozrodu samic, a w szczególności na roli receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR) w układzie rozrodczym.
W czasie wolnym lubię czytać i słuchać o niewyjaśnionych lub nietypowych sprawach kryminalnych, oraz grać w gry planszowe i komputerowe.”

Monika Golubska

NAUKI BIOLOGICZNE

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne