W swoje pracy doktorskiej podejmę próbę opracowania innowacyjnych, zoptymalizowanych anodowych układów elektrodowych do zastosowania w alkalicznych elektrolizerach wody. Materiałami bazowymi, które wykorzystam do badań będą m.in. włókna węglowe, pianka niklowa czy  spieki niklowe charakteryzujące się wysokim przewodnictwem elektrycznym, rozbudowaną elektrochemicznie czynną powierzchnią oraz wysoką odpornością przeciwkorozyjną w środowisku stężonego, gorącego roztworu alkaliów. Celem maksymalizacji właściwości katalitycznych anodowego procesu wydzielania tlenu (OER: Oxygen Evolution Reaction), materiały te zostaną poddane chemicznej oraz elektrochemicznej modyfikacji powierzchni, w tym poprzez depozycję niewielkich ilości nanocząstek metali szlachetnych (np. Pd, Pt, Ru) lub/oraz pierwiastków z tzw. bloku przejściowego.

W wolnym czasie lubię spędzać czas na fotografowaniu  natury lub oglądaniu filmów  sci-fi i fantasy.

Mateusz Kuczyński

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne