Jestem absolwentką biotechnologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii. W ramach swojego doktoratu badać będę rolę bakterii comammox (COMplete AMMonia OXidiser) Nitrospira, posiadających w swoim genomie nie tylko geny warunkujące utlenianie azotynów, ale również amoniaku. W tym celu wykorzystuję metody biologii molekularnej takie jak np. metagenomika i metatranskryptomika.  Celem mojej pracy doktorskiej będzie określenie rzeczywistej roli bakterii comammox oraz poznanie zależności i powiązań pomiędzy bakteriami comammox a innymi grupami mikroorganizmów w układach oczyszczania ścieków, w oparciu o charakterystykę i analizę sieci współwystępowania bakterii azotowych.

Martyna Godzieba

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne