W Szkole Doktorskiej realizuję doktorat wdrożeniowy, tym samym łączę pracę zawodową w firmie ChemProf z badaniami naukowymi z zakresu rybactwa. Prowadzone przeze mnie badania polegają na stworzeniu unikalnego produktu pozytywnie wpływającego na wzrost, rozwój oraz odporność ryb hodowlanych. Istotne jest także wywołanie znacznie sprawniejszego oraz bardziej efektywnego wykorzystania składników pokarmowych dostarczanych z paszą.  Dlatego też głównym celem mojej pracy jest wprowadzanie do pasz suplementacji w postaci immunostymulatorów, witamin oraz innych składników odżywczych wspomagających pracę układu odpornościowego oraz poprawiających ogólny stan fizjologiczny tej grupy zwierząt.

W wolnej chwili  lubię czytać książki związane z tematyką II wojny światowej. Interesuję się również historią lokalną.

Martyna Arciuch-Rutkowska

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne