Większość mojej kariery zawodowej związana jest z pracą w laboratorium chemicznym. W tym czasie wyspecjalizowałem się w badaniach z wykorzystaniem chromatografii cieczowej. W swojej pracy doktorskiej zamierzam zgłębiać temat biodegradacji mikotoksyn w materiałach paszowych.
W wolnym czasie lubię zajmować się fotografią.

Marcin Wróbel

Weterynaria

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne