Przedmiotem moich badań naukowych jest wpływ antybiotyków weterynaryjnych obecnych w środowisku na fizjologię roślin – w szczególności roślin wodnych. W swoich badaniach będę skupiać się na ocenie odpowiedzi fizjologicznych roślin, poprzez określenie aktywności wybranych enzymów, identyfikację białek związanych z toksycznością leków, wewnątrzkomórkową lokalizację wolnych rodników (mikroskopia konfokalna) oraz określenie zawartości chlorofilu i właściwości optycznych na podstawie pomiarów absorpcji i fluorescencji.

Magdalena Krupka

nauki biologiczne

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne