Jestem absolwentką kierunku filologicznego ze specjalnościami: Filologia germańska (studia licencjackie) oraz Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (studia magisterskie) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Podczas ostatniego roku studiów magisterskich odbyłam jednosemestrowy pobyt na uczelni zagranicznej (Universität Potsdam, Niemcy) w ramach programu Erasmus+. Moja praca magisterska, obroniona w 2020 roku, została wyróżniona nagrodą Fundacji Georga i Marii Dietrichów z Offenburga / Niemcy. W trakcie całego okresu studiów byłam aktywnym członkiem Naukowego Koła Młodych Germanistów, a w latach 2018-2020 również jego przewodniczącą.

Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu mediolingwistyki i glottodydaktyki. W ramach badań naukowych zajmuję się analizą tekstów multimodalnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w perspektywie glottodydaktycznej.

Do moich hobby należą: podróże, siatkówka oraz jazda konna.

Katarzyna Sierak

Językoznawstwo

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne