Zespół, w którym pracuję, bada wpływ adipokin na układ rozrodczy samic świni domowej, a moja praca skupia się na określeniu roli wisfatyny w regulacji funkcji przedniego płata przysadki. Wolny czas staram się spędzać aktywnie. Lubię podróże, małe i duże. Poza tym, interesuję się muzyką i ratownictwem wodnym.

Karolina Szymańska

Nauki Biologiczne

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne