W swojej pracy łączę zagadnienia z zakresu fizjologii roślin oraz fitopatologii. Prowadzę badania nad możliwością zastosowania nanocząstek metali i biokompozytów w ochronie roślin przed patogenami grzybowymi. Zamierzam określić ich skuteczność przeciwgrzybiczą, a także podjąć się analizy zmian fizjologicznych, ultrastrukturalnych oraz metabolomicznych w kiełkujących nasionach i siewkach grochu oraz pszenicy, wywołanych zarówno obecnością nanocząstek, jak i fitopatogenicznych grzybów.

Badania do moje pracy doktorskiej prowadzę w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra – BIOG-NET” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu TEAM-NET. Zespół, w którym pracuję, zajmuje się badaniami nad zastosowaniem nanomateriałów i biokompozytów w produkcji roślinnej.

KAROLINA STAŁANOWSKA

NAUKI BIOLOGICZNE

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne