Z wykształcenia jestem archeologiem, z zawodu zaś muzealnikiem. W swojej pracy koncentruję się na dziejach archeologii w dawnych Prusach Wschodnich oraz średniowieczu ziem pruskich. W badaniach w ramach szkoły doktorskiej podejmuję problematykę losów przedwojennych kolekcji archeologicznych z obszaru dzisiejszej północno–wschodniej Polski. W pracy naukowej pociąga mnie potencjał interdyscyplinarnych studiów przedmiotów i zjawisk. Poza nią przyjemność czerpię z lektury, rekonstrukcji historycznej i podróży.

Kacper Martyka​

HISTORIA

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne