W swojej pracy naukowej skupiam się na określeniu związku między polimorfizmem w genie białka wiążącego witaminę D (VDBP) i jego wpływem na stężenie białka wiążącego oraz witaminy D u osób ze zdiagnozowanym obluzowaniem protezy wewnętrznej, a także na poznaniu czynników biochemicznych i genetycznych mających wpływ na odrzut implantu.

Badania te mogą pomóc wielu pacjentom, którzy poddali się operacji wszczepienia implantu – np. stawu biodrowego, czy kolanowego. Poza zainteresowaniami naukowymi, czas wolny przeznaczam na rozwój swoich pasji jakimi są: nowoczesne technologie, drukarki 3D, gry komputerowe, motoryzacja, a także muzyka i gra na kilku instrumentach.

Dominika Rozmus

nauki biologiczne

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne