Jestem absolwentem kierunku Geodezja i Kartografia, ze specjalnością Geodesy and Geoinformatics na Wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie. W roku akademickim 2019/2020 studiowałem w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Moje zainteresowania skupiają się wokół zastosowania technologii GNSS w geodezji inżynieryjno-przemysłowej. W ramach badań naukowych zajmuje się jednoepokowym, precyzyjnym pozycjonowaniem satelitarnym wykorzystując techniki regularyzujące.   

Artur Fischer

Inżynieria lądowa i transport

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne