Ukończyłam Technologię Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Nauki o Żywności UWM i obecnie uczęszczam do Szkoły Doktorskiej, a doktorat realizuję w Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na prozdrowotnym aspekcie żywności determinowanym zawartością w niej składników biologicznie aktywnych.

Przedmiotem podjętych badań jest żywność dla niemowląt, w tym mleko kobiece i modyfikowane, w której analizuję dotychczas niebadane składniki bioaktywne, mające istotny wpływ na kształtowanie naturalnej odporności dziecka. Analizuję także sposób żywienia kobiet ciężarnych, celem znalezienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy dietą a kształtowaniem się profilu związków biologicznie aktywnych w mleku kobiecym.

W wolnych chwilach lubię wyjść na rower lub spacer. Interesuję się trendami żywieniowymi i dietetycznymi.

Aleksandra Purkiewicz

technologia żywności i żywienia

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne