Jestem absolwentką kierunku Zootechnika Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz kierunku Biotechnologia Wydziału Biologii i Biotechnologii. Od 2017 roku jest Przewodniczącą Naukowego Koła Biochemii i Biotechnologii Zwierząt.
W ramach pracy doktorskiej wykonuję analizy mające na celu poszukiwanie białkowych markerów jakości nasienia najądrzowego psa. Badania prowadzę w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt.
Do moich zainteresowań należą biotechnologia w rozrodzie zwierząt, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków kotowatych, pielęgnacja koni sportowych.
W wolnym czasie wybieram dobrą muzykę oraz gry logiczne i zagadki słowno-literowe.

Aleksandra Cichowska

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne