W trakcie swoich badań chcę zbadać różnice w szybkości relaksacji dla tkanek nie zmienionych nowotworowo i zmienionych nowotworowo, używając niskich pól magnetycznych, aby rozszerzyć potencjał diagnostyczny metod opartych na magnetycznym rezonansie jądrowym (NMR). Badania są istotne z tego względu, iż używając niskich pól magnetycznych, nie trzeba używać środków kontrastujących, których podanie w niektórych przypadkach nie jest możliwe. Uniwersytet w Aberdeen opracował prototyp skanera używającego zarówno wysokich jak i niskich pól magnetycznych, aczkolwiek wymaga on dopracowania. 

Oprócz tego interesuje się sportami walki

Karol Kołodziejski

Nauki Medyczne

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne