Absolwent kierunku Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego, Specjalność Komunikacja międzykulturowa w Europie. W ramach badań naukowych zajmuję się analizą stanu recepcji Języka Rosyjskiego w Polskiem środowisku współczesnym w kontekście socjolingwistycznym. Poza zainteresowaniami naukowymi w dorobku mam kilka książek wydanych w Kazachstanie i Rosji oraz jestem tłumaczem literackim.

Jurij Serebriansky

Językoznawstwo

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne