Jestem absolwentką kierunku Inżynieria Środowiska.

W pracy badawczej zajmuję się wytworzeniem nawozu z biomasy glonowo-grzybowej w celu regeneracji wyjałowionych terenów pustynnych Ziemi oraz symulantu regolitu marsjańskiego. Wykorzystanie zjawiska mikoryzy w celu rekultywacji gleby wpłynie pozytywnie na retencjonowanie wody, a w przyszłości umożliwi uprawę roślin energetycznych i spożywczych.

W życiu prywatnym interesuję się ochroną środowiska, branżą sanitarną oraz astronomią.

Izabela Świca

Inżynieria Środowiska, górnictwo i energetyka

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne