Zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu Teologii. W ramach swojego doktoratu chcę ukazać znaczenie liturgii w dziele ewangelizacji w Cerkwi prawosławnej. Prowadzone badania pozwolą stwierdzić, na czym polega teologiczna i duchowa bliskość katolików względem członków Kościołów wschodnich z uwagi na podstawowe zadanie Kościoła Chrystusowego, jakim jest ewangelizacja. Ponadto refleksja naukowa będzie próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o miejsce ewangelizacji w ich działalności pastoralnej, a w szczególności na pytanie o znaczenie liturgii prawosławnej w dziele ewangelizacji. Takie podejście do badań pozwala lepiej poznać teologię i praktykę kościelną, typową dla prawosławia oraz przyczynia się do ekumenicznego zbliżenia Kościołów chrześcijańskich.

            Zainteresowania: Literatura Teologiczna i naukowa, Liturgika, Astronomia

Ks. Andrej Skomoroszko

Teologia

Doktoranci 2020

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Nauki Biologiczne

Nauki Medyczne

Nauki biologiczne

rolnictwo i ogrodnictwo

historia

weterynaria

nauki Biologiczne

zootechnika i rybactwo

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

weterynaria

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienia

weterynaria

językoznawstwo

nauki biologiczne

nauki biologiczne

nauki biologiczne

weterynaria

rolnictwo i ogrodnictwo

inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Technologia żywności i żywienia

zootechnika i rybactwo

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

nauki biologiczne