Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Prof. dr hab. Paweł Brzuzan Dyrektor Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie

Czy masz tytuł magistra lub już wybitne osiągnięcia naukowe i chcesz dalej rozwijać swoje zainteresowania badawcze? Czy lubisz urozmaiconą pracę z szansą prowadzenia badań i nauczania? 

Jeżeli czujesz, że jesteś gotowy na doktorat, myślę, że Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie to naprawdę dobre miejsce dla Ciebie! Doktorat daje możliwość pracy w środowisku akademickim i prowadzenia intrygujących badań w dziedzinie, która Ciebie interesuje. Co więcej, jako uczestnik szkoły doktorskiej otrzymasz stypendium. 

Kształcenie w szkole doktorskiej UWM w Olsztynie odbywa się w oparciu o program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy, jest interdyscyplinarne, jest prowadzone w modułach, odbywa się w języku angielskim. Kształcenie umożliwia doktorantom zdobywanie umiejętności, które będą im potrzebne zarówno podczas badań jak i w dalszej karierze naukowej po obronie pracy doktorskiej.