Zdalne nauczanie w szkole doktorskiej

Drodzy Doktoranci,

26 marca br. zaczęło obowiązywać zarządzenie Rektora Nr 37/2020 w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Informuję, że w oparciu o to zarządzenie prowadzący zajęcia w szkole doktorskiej zobowiązani zostali do stosowania zdalnych form nauczania. W załączonej tabeli znajdziecie Państwo informację o narzędziach, które będą wykorzystane w Waszym kształceniu w tym semestrze.

Licząc na zrozumienie tej trudnej sytuacji życzę zdrowia i niesłabnącego entuzjazmu.

Paweł Brzuzan

PS, Dla ciekawych nowinek naukowych o koronawirusie załączyłem link do interesującego wykładu