Wyniki oceny śródokresowej

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Dyscyplina naukowa

Wynik oceny śródokresowej

1

lek. wet. Justyna Abako

weterynaria

pozytywny

2

mgr inż. Helena Maria Bober

zootechnika i rybactwo

3

mgr inż. Joanna Gajewska

technologia żywności i żywienia

pozytywny

4

lek. Aleksandra Monika Harań-Połoniewicz

nauki medyczne

5

mgr Piotr Jachimowicz

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

pozytywny

6

mgr Daniel Kalinowski

nauki biologiczne

pozytywny

7

mgr Tomasz Grzegorz Kopij

nauki biologiczne

pozytywny

8

lek. wet. Ismena Gałęcka

weterynaria

pozytywny

9

mgr inż. Maja Lidia Michałowska

inżynieria lądowa i transport

pozytywny

10

mgr  inż. Karol Mierzejewski

nauki biologiczne

pozytywny

11

mgr inż. Sylwia Eryka Milarska

nauki biologiczne

pozytywny

12

Jakub Morze

nauki medyczne

13

mgr inż. Katarzyna Nadolna

zootechnika i rybactwo

pozytywny

14

mgr inż. Bartosz Naumowicz

inżynieria lądowa i transport

pozytywny

15

mgr inż. Patrycja Pawelec

historia

16

mgr inż. Ewelina Pochodyła

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

pozytywny

17

mgr inż. Iwona Polak

nauki biologiczne

18

mgr Damian Stefan Rolbiecki

nauki biologiczne

pozytywny

19

mgr Paweł Stachowicz

rolnictwo i ogrodnictwo

pozytywny

20

mgr inż. Magdalena Szczotko

nauki biologiczne

pozytywny

21

mgr  Karolina Szelągowska

nauki prawne

pozytywny

22

mgr inż. Łukasz Szymański

zootechnika i rybactwo

pozytywny

23

mgr Andrzej Cezary Urbanowicz

technologia żywności i żywienia

pozytywny

24

mgr inż. Magdalena Zaborowska

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

pozytywny

25

lek. Katarzyna Julia Zasadzińska

nauki medyczne

26

mgr inż. Marta Zawadzka

rolnictwo i ogrodnictwo

pozytywny