Wyniki oceny śródokresowej

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Dyscyplina naukowa

Wynik oceny śródokresowej

1

lek. wet. Justyna Abako

weterynaria

pozytywny

2

mgr inż. Helena Maria Bober

zootechnika i rybactwo

pozytywny

3

mgr inż. Joanna Gajewska

technologia żywności i żywienia

pozytywny

4

lek. Aleksandra Monika Harań-Połoniewicz

nauki medyczne

pozytywny

5

mgr Piotr Jachimowicz

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

pozytywny

6

mgr Daniel Kalinowski

nauki biologiczne

pozytywny

7

mgr Tomasz Grzegorz Kopij

nauki biologiczne

pozytywny

8

lek. wet. Ismena Gałęcka

weterynaria

pozytywny

9

mgr inż. Maja Lidia Michałowska

inżynieria lądowa i transport

pozytywny

10

mgr  inż. Karol Mierzejewski

nauki biologiczne

pozytywny

11

mgr inż. Sylwia Eryka Milarska

nauki biologiczne

pozytywny

12

Jakub Morze

nauki medyczne

pozytywny

13

mgr inż. Katarzyna Nadolna

zootechnika i rybactwo

pozytywny

14

mgr inż. Bartosz Naumowicz

inżynieria lądowa i transport

pozytywny

15

mgr inż. Patrycja Pawelec

historia

pozytywny

16

mgr inż. Ewelina Pochodyła

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

pozytywny

17

mgr inż. Iwona Polak

nauki biologiczne

pozytywny

18

mgr Damian Stefan Rolbiecki

nauki biologiczne

pozytywny

19

mgr Paweł Stachowicz

rolnictwo i ogrodnictwo

pozytywny

20

mgr inż. Magdalena Szczotko

nauki biologiczne

pozytywny

21

mgr  Karolina Szelągowska

nauki prawne

pozytywny

22

mgr inż. Łukasz Szymański

zootechnika i rybactwo

pozytywny

23

mgr Andrzej Cezary Urbanowicz

technologia żywności i żywienia

pozytywny

24

mgr inż. Magdalena Zaborowska

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

pozytywny

25

lek. Katarzyna Julia Zasadzińska

nauki medyczne

pozytywny

26

mgr inż. Marta Zawadzka

rolnictwo i ogrodnictwo

pozytywny