Walka z mikroplastikiem zaczyna się w laboratorium

W ramach otrzymanego stypendium Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), nasz doktorant, mgr inż. Piotr Jachimowicz realizował ciekawy staż naukowy, dotyczący metod identyfikacji mikroplastiku w oczyszczalniach ścieków. Celem stażu, w ramach programu, DBU była nauka sposobu identyfikacji oraz ilościowego oznaczenia mikroplastików w próbach środowiskowych metodą spektroskopową (spektroskopia Ramana oraz FTIR).

            „Podczas stażu miałem możliwość uczestniczyć we wszystkich etapach przygotowania prób środowiskowych do analizy mikroplastiku, które obejmowały: wstępne oczyszczanie prób przy pomocy odpowiednich reagentów (H2O2, Napoly, Pentan), rozcieńczenia prób, filtrację prób oraz  detekcję  mikroplastiku. Narzędzie stosowane do analizy mikroplastiku zależało od ich  wielkości. Cząsteczki większe od 500 µm analizowane były za pomocą FTIR, natomiast mniejsze od 500 µm były analizowane przy pomocy spektroskopii Ramana oraz semi-automatycznego programu GEPARD, opracowanego przez pracowników Leibniz Institute of Polymer Research Dresden. Uczestniczyłem w analizach mikroplastiku pochodzącego z gleby, wody, osadów oraz  ścieków. Podczas analiz określałem wielkość, kształt oraz kolor wyizolowanych cząsteczek plastiku. Dodatkowo miałem szansę wykonywać analizy dotyczące zmian powierzchni mikroplastiku pod wpływem odczynników chemicznych stosowanych we wstępnym oczyszczaniu.”

            Ze względu na fakt, że program DBU jest miejscem spotkania ludzi z całej Europy środkowej i wschodniej,  pan Piotr miał możliwość poznania wielu wspaniałych, interesujących i pełnych pasji osób, z którymi nadal wymienia poglądy na wiele tematów, w tym tych dotyczących  zrównoważonego rozwoju. Jak widać, możliwość wyjazdu pozwoliła mu nie tylko nauczyć się nowych metod badawczych z zakresu spektroskopii, poznać naturę polimerów, współpracować w interdyscyplinarnym zespole, poszerzyć horyzonty oraz nauczyć się krytycznego myślenia, ale także zbudować więzi które mogą zaowocować w przyszłości nowymi, fascynującymi projektami i publikacjami. 

Dobra robota! – PB